-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt TRANSHUMAN zajmuje się problemem rozszerzeń i przekroczeń możliwości człowieka oraz związanymi z tym konsekwencjami. Rozszerzenia poprzez użycie radykalnych działań artystycznych i transgresywnych metod, które powstają na przecięciu takich dziedzin jak sztuczna inteligencja, bioinżynieria oraz nauki polityczno-społeczne. Robert B. Lisek zaprosił do projektu czołowych artystów, myślicieli i specjalistów z tych dziedzin. W projekcie biorą udział m.in.: Giorgio Agamben, Makzenzie Wark, Konrad Becker, Ray Kurtzweil, Vernon Vinge, Eugene Thacker & Alex Gallowey, Marcos Novak, Jurgen Schmidhuber, Shane Legg & Marcus Hutter, Bruno Marchal, Christiane Paul, Anonymous, Bureau of Inverse Technology, Institute for Applied Autonomy, 0100101110101101.ORG, Critical Art Ensemble, Ubermorgen, Fundamental Research Lab, Yasmin Gate, Geoff Cox, Joasia Krysa, Martin Knahl, Mez Breeze, Michael Basinski, Riccardo Campa, Agnieszka Kurant, Przemek Sanecki, Emilia Wysocka, Dominik Podsiadły, Marta Heberle, Atama Pietrzyk, Kama Wróbel. Teksty teoretyczne i materiały-interwencje artystyczne zostały opublikowane jako Transhuman - numer specjalnym magazynu Rita Baum [http://ritabaum.pl/]. Projekt powstał jako kooperacja Fundacji Sztuki i Nauki RSA oraz magazynu Rita Baum. Magazyn dostępny jest w sieci Empik i wybranych salonach Ruchu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSHUMAN project deals with possible extensions of homo sapiens, as well as the overruns and related risks. Extensions through the use of radical artistic and transgressive methods that arise at the intersection of disciplines such as artificial intelligence, bioengineering, and political and social sciences. Robert B. Lisek invited the project's leading artists, thinkers and professionals from these fields. The project involves, among others: Giorgio Agamben, Makzenzie Wark, Konrad Becker, Ray Kurtzweil, Vernon Vinge, Eugene Thacker & Alex Gallowey, Marcos Novak, Jurgen Schmidhuber, Shane Legg & Marcus Hutter, Bruno Marchal, Christiane Paul, Anonymous, Bureau of Inverse Technology, Institute for Applied Autonomy , 0100101110101101.ORG, Critical Art Ensemble, Ubermorgen, Fundamental Research Lab, Yasmin Gate, Geoff Cox, Joanna Krysa, Martin Knahl, Mez Breeze, Michael Basinski, Riccardo Campa, Agnieszka Kurant, Przemek Sanecki, Emilia Wysocka, Dominik Podsiadly, Marta Heberle, Atama Pietrzyk, Kama Wróbel. Theoretical texts and artistic interventions have been published as Transhuman - a special issue of the magazine "Rita Baum"[http://ritabaum.pl/]. magazine cover: Yasmin Gate /photographer: elena san francisco luengo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------